Kıvılcım ÖZKÖK - Lise Kısmı Müdürü

Aramızdan Ayrılanlar Sayfasına Geri Dön

 

BURAYA KADAR ............ Ml?

Kaptanlar, gemiyi rıhtıma yanaştırdılar, dikkatli ve titiz.. Yüzlerinde tarifsiz blr mutluluk var. Fakat sesleri biraz burukça gibi:

- Buraya kadar çocuklar! Diyebildi, kaptanlardan birl...

Levendler birer birer kaptanların ellerini sıkıp vedalaştılar ve karaya çıktılar. sağ salim... Ortalık günlük güneşlik.. Sevinç yankıları sarmış her yanı. Eller ve mandiller sallanıyor, güverteden ve de rıhtımdan.

- Kaptanların gözleri buğululandı. Fakat çabucak toparladılar kendilerini. Son bir kez daha seslenmek istiyorlardı levandlerlne, besbelli. Birkaç söz, birkaç nasihat.. Durdular, düşündüler, boğazları düğümlenlr glbl oluyordu.
Sonra vazgeçtller. Zaten her yönü ile iyi yetişmlştî levendler. Çıktıkları karada da her bakımdan başarılı olacaklarından emindiler. Öyleyse naslhate ne ihtiyaçları kalmıştı?

Ama gene de blrşeyclkler söylemek istiyorlardı:

- Uzun ve yorucu seferlnizin bu başarılı sonucu kutlu olsun, yolunuz açık olsun! gibi birşeyler, içten dilekler..

Evet bu gerçekten bir önemli seferdl. Eğitim ve öğrenim seferi. Ve gerçekten de uzun ve yorucu idi. Ama levendler çalışmışlar. didinmişlerdl, bıkmadan usanmadan geceli gündüzlü. Bu güzel sonuç da Işte bu uzun seferin ilk zaferlni slmgellyordu. Yeni seferlerlnl artık karada sûrdüreceklerdl. Evet yeni zaferler ve ayak bastıkları karanın fethi başlıyacaktı bundan sonra. Herkes glbl levendler de emlndl bundan. Onun için değilmiydl bu hoşnut haykırışları?

- Kolej! Kolej! Kolej!

Kaptanlardan biri eliyle gðzlerlnl kuruladı, çabuk cevap vermellydl levendlerlne. Çünkü geminin adıydı "Kolej" hemen sirenin kolunu çekti; uzun ve tiz bir sesle selamladı levendlerini.

- Koleeej!

Göğü inlettl bu ses. Levendler sel gibi aktı rıhtımdan. Başlar dik, gözler ışıklı. sonra hep blr ağızdan şarkılarıyla gökleri çınlata çınlata uzaklaştılar.

Bozkırda yeşil bir yuva bllgl yuvası,
Orda gönüllere dolar dostluk havası,
Kız erkek bütün çocuklar vermiş elele.
Yarın hepsi de yurd için birer meş'ale!

Sesler kesildi, kaptanlar tekrar yerlerini aldılar. Programa göre birazdan demir alınacak. Yeni bir sefer başlıyacak. Seferler seferler, dalga dalga, sonsuzluğa dek!

Kaptanlardan biri;

- Bizim yazgımız da böyleymiş, her yıl sonu mutluluk gözyaşları dðkrnek! dlya mırıldandı.

Kıvılcım ÖZKÖK

Lise kısmı Md.