3-P Yasemin ENGİN

Sınıfa Geri Dön

   
           

 

 

     
           


Yıllık Yazısı
 

Sınıftakilerden çoğu ile anlaşamamakla beraber iyi niyetli olan bu arkadaşımızı sınıftakilerle münakaşa ederken görmek olağandır. Yıldızı sınıftaki bazı tiplerie barışmamakia beraber gayet iyi niyetle hareket edip içinde fesatlık olmadığını ispatlar.

Bu sene çok zayıfladığından artık okula. çok şık gelmektedir, öyle ki bu hocaların da dikkatini çekmekte ve Vedia Hanım'ın "partidenmi gellyor" gibi sorularına hedef olmaktadır. Aynı zamanda giyinişi ile bütün muavinleri peşinden koşturmaktadır. Leman Hanım ve Şadi Bey'in bütün uyarmalarına rağmen çok nadir beyaz gömlek giymektedir. Ayrıca bilezik ve yüzükleriyle de birçok hocanın dikkatini çekmektedlr. Arada sırada Leman Hanım tarafından eve gönderilmekie beraber Yasemin gene de büyük bir inatla şık giyinmeye devam eder.

Vedla Hanım her derste konuları noktası virgülüne dek anlattığı için onu çok sever. Nedense derslerde fazla konuşup güldüğünden hocaların şimşeklerlrıi üzerine çeker, öyle ki Okan Bey ona "Şak Şak Yasemin" adını takmıştır. Bazen derslerde devirdiği çamlarla sınıfın gülmeslni sağlar.

Sınıfa olan bütün antlpatlslne rağmen herkesin yardımına koşmaya hazırdır. Samimiyetine inandığımız bu arkadaşın gelecek yıllarda mutlu ve daha şık olmasını dileriz.