Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

3-P'nin en çalışkan kişisi olarak gurur duyan ve kolejin iftihar listelerinden adını sildirmemek için her türlü fedakarlığı yapan bu zat-ı rüstem aynı zamanda Yeşıiaycıdır. İçki, sigara gibi vücuda zararlı şeylerin aleyhinde spora olan düşküniüğü sayesinde devamlı hayat dolu olarak göze çarpar.

Şükrü bütün dersleri sevmesine rağmen Türkçe Kompozisyona karşı antipatisi vardır. Fen derslerinde ve İngilizce derslerinde çok başarılıdır. Fizik Hocamız Ertuğrul Bey ve Tarih Hocamız Vedia Hanım'ın göz bebegidlr. İmtlhanların öncesi kalabalık bir arkadaş topluluğu tarafından soru yağmuruna tutulur ve kendi derslerine bakmaya vakit bulamaz. Sözlüden daha çok başarılı olduğu yazılıda üç-dört kağıt doldurmasıyla ün salmıştır.

Sınıfta sessizliği ve derse dikkati ile dikkati çekse de derslerde eğienmeyi hiç ihmal etmez ve etrafı ile şakalaşır. Okulda devamlılık rekorunu elinde tutanlar arasındadır. Aynı zamanda sıhhatlne de çok düşkün olan bu arkadaşımız nezle olsa ölüyorum zanneder. Bu seneki orjinal kıyafetleri ile (bilhassa paltosu) dikkati çekmektedir.

lstikbalin kariciyecisi olarak gördüğümüz Şükrû'ye hayatta başarılar dileriz.