3-P Ali MOREL

Sınıfa Geri Dön

   
           

 

 

     
           


Yıllık Yazısı
 

Balkanların, 0rtadoğu'nun ve Uzakbatı'nın yetiştirdiği en büyük belaã ve millî felaket olarak nitelendirilen Ali Morel veya aramızdaki isimleri ile Mörega, Aliton, İlkel ve Morel olan bu çocuk taklit ve rol kabiliyeti hiç olmadığı için 35 kişilik sınıftan 40 adet oy toplıyarak temsil kolu başı seçilmiştir.

Aliton'un en büyük arzusu ajan olup Casablanca, Acapulce, Tanca gibi casus yuvası olan şehirleri kasıp kavurmaktır. Eğer bu sene yeteri kadar puan tutturursa Başkent Casusluk Okuluna veya "Jakarta Private Detective" servisine girmesi beklenmektedlr.

Ayrıca Morega geçen sene uzun uzun planlarını yaptığı ve istediği elemanları bulması ile gerçekleştirdiği özel Latin Amerika ve Jazz Orkestrası ile sınıfa az da olsa neşeli dakikalar yaşatmıştır. Motel her sene sınıftan birkaç kişlnin kanına glrlp sinirlerini bozmayı ihmal etmemtşllr. Bunlardan hatırda kalanlar, geçen sene Gültekin, bu sene Nafiz Ali Günşar'dır. İlkel'e bundan sonra da çok sinirler gevşetmesini diler, üç el havaya ateş ederiz.