Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

Sınıfımızın sesi fazla duyulmayan fertlerindendir. Sessiz sedasız liseyi üç sene içirıda başarı ile bitirmek için gece ve gündüz durmadan çalışmaktadır (!!!!). (Bu arada daha fazla çalışmak için 34 saatlik bir masa saati yapmayı başarmıştır.) Hemen belirtelimki, arkadaşımız el sanatiarına çok yatkındır. Sabır, sebat ve kendi çabasıyla merak saldığı herşeyi kısa bir zamanda öğrenir.

Bir yıl içinde daktilo yazmayı. trompet çalmayı öğrenmiş, tryand eror metodundan büyük ölçüde faydalanarak sekiz transistöriü bir pikap anfislni 24 transistör, 6 kondansatör, 2 trafo yaktıktan sonra monte etmeyi başarmış ve şemada yaptığı birkaç değişiklikten sonra, dünya tarihinde ilk defa bir anti Ankara radyosunu radyoya bağlı olmadan çalmayı başarmıştır.

Arkdaşları derslerdeki sessizliğinin nedenlerinin, bir ressam gibi özene bezena çizdiği harferle bir ilişkisi olduğunda hem fikir olmakla beraber, soruşturmaya devam etmekte olup okulumuz kızlarını yakın bir gelecekte haberdar edeceklardir.

Çalışkanlığı, enerjisi. cesaret ve kendini yetiştirmekte gösterdiği başarı sayesinde hayatta başarılı olacağından eminiz.