Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

Levent okul dahilinde genellikle neşeli ve şakacıdır; birkaç ders dışında çoğu derslerin saçma olduğu kanısındadır ve çoğu zaman eğitim sisteminden şikayetçidir. Bu arkadaşımız okul dışında zamanının hemen hemen hepsini müzik ve sporla uğraşarak geçirir.

Spor olarak yüzme ile ilgilenir, birkaç başarısı vardır. Müzikte ise underground türünü sever. Sevdiği toplulukiardan birkaçını size söylersek müzik anlayışını anlayabilirsiniz; Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep Stray, Status Quo, Lucifer's Friends, Focus... vs. Ayrıca bu tür müziğe olan merakından dolayı klasik gitarı bırakıp kendine has metotlarla gitarı ilerletmiştir. (Şu anda iki gitarı da tamirdedir) İlerde iyi bir gitarist olacağını iddia etmektedir.

Etratındaki insanların inançlarının hemen hemen hiç birine katılmaz, kendi fikrinin doğru olduğuna inanmıştır. Onu bu prensiplerinderı caydıımak zordur. İlerde iyi bir elektrlkçi olmak isteyen bu arkadaşımıza başarılar dileriz.

Not : Başlangıçtaki harfler onun hayat felsefesini gösterir.