Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

- "Çocuklar Köşk Gazlnosuna Müzeyyen Senar gelmiş. hem ağlıyor, hem ağlatıyoımuş, sanatkar kadın ne de olsa". Ankara'dal‹i bütün gazlnolarını, programlarını iyi bilen İlker'e bunlardan birinde tesadüf etmek mümkündür. Böylelikle hayat felsefesi olan "eğlenceden uzak bir hafta yaşanmış sayılmaz" cümlesini doğrular.

Her sabah sınıfa en erken gelip genellikle yazılılar içln meşgul olan (?) arkadaşımız her zaman yaptığı şakalarla herkesin sempatislni kazanmıştır. Derslerde öğretmenlere belli etmeden konuşabilme ve gülme işlemini en iyi tatbik ederılerdendlr. Yalnız olunca görünüşte sessizler gurubuna dahildir. Bundan dolayı okulda pek fazla tanınmaz fakat bütün kızlar hakkında bilgisi vardır.

lnsanları olduğu gibi kabul eden, yaptığı işlerden hiç bir zaman pişmanlık duymayan, kafasına koyduğu işi mutlaka yapan iİkeri lise hayatında arka sıralarda gördük ama, ilerde önemli şahslyetler arasında onu da bulacağız.