Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

İşte 3-J'nin en espritüel talebesi. Hayatını zevk ve safa ile geçirmeyi azmetmlş olan bu arkadaşımız sınıfımızın orijinal tipierlndendir. Full of life, seems not to care for anything in the world. Onun en önemli vasfı, iyi arkadaş olmasıdır. Herkesle kolay arkadaşlık eder ve herkesin suyuna gitmesini bilir. Sınıfta derslerin en sıkışık anında bile köşe grupta esprilerine devam eder. Derslerde hocaların bile onun esprilerine soğuk kaldıkları görülmemiştir. İlk bakışta son derece masum ve şirin görünsede siz onu bize sorun. Onda muazzam bir sukûnet içersinde adam işletme kabiliyeti vardır.

Öylesine bir ıslık çalar, öylesine bir acaip sesler çıkarır ki, yanında dursanız bile sesin ondan çıktığıni anlıyamazsınrz. Bilhassa Mr. Wright bunu anlıyamadığından kabak hep Selim'in civarında oturan sınıf sakinlerinin başında patlar. 3-J de yoğurtsuz ayran, Selim'siz şırdan olmaz nazariyesi herkes tarafından kabul edilmiştir.

Bu arkadaşımıza mutluluklar diler, neş'e dolu bir hayat temenni ederiz.