Sevgi ile anıyoruz.
             


Yıllık Yazısı
 

Arka sıraların neşeli grubunun bir ferdi olan Meral oldukça sessiz görürıürse de arada bir aniden sesi yükseltiverir. Bunun sebebi önünde oturan Sıtkı ila yaptıkları ayak ve tekme mücadeleleri olur. Kenarlardan. köşelerden gelen içli sesiyle sınıfı gam ve kedere boğan Meral'in bilmediği şarkı yoktur. Siyah uzun saçları ve çekik kaşları ile değişik bir fiziğe sahiptir.

Her kesin derdini dinlemek ve onlara yardımcı olmak da ona zevk verir. Fakat onun bu yumuşaklığına aldnmayın çünkü sinirlendiği zaman gözü hiçbirşey görmez. Sevdiğini tam seven ve sevmedlğlne de duygularını her hareketile belli eden Meral, çok değişik bir karaktere sahiptir. Çık-çık-çık dediği zaman çoğunlukla neşeli bir tempo tuttuğu sanılırsa da aslında bu sinirlendiğinin tek belirtisidir. Cana yakın hareketleri ile herkesin gönlünü kazanmışiır. Prensibi ise kimsenin gönlünü kırmamaktır. Ona göre dargınlık lüzumsuzdur.

İnsanı insan yapan giyimdir diyen Meral, güzel ve değişik giyinmeyi çok sever ve bir insanda ilk dikkat ettigi şey kıyafettir. Katır kutur sesleri ile leblebi yemesini, gezmeyi, müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok sever. Resme karşı aşırı kabiliyeti olduğundan ideali güzel sanatlara glrmektir.

Bizim de dileğlmlz Meral'imizin bütün istediklerine kavuşması ve sevdikleri tarafından sevilmesldlr.