Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

Mutlu, nadiren okula uğrayan daha doğrusu boş vakitlerini okulda degeılendiren 3-İ elemanlarından bir tanesldlr. Balinde olduğu zamanların dışında Rükzan hanımın tabiriyle siyah paltosu içinde esrarengiz bir tavırla okul koridorlarında dolaşırken veya kapının önünde acıdığı iki gençle beraber kızarmış patates satarken görebilirsiniz.

Mutlu bilhassa astronomi ve edebiyat hocalarımız tarafından çok sevilir. Rükzan hanım onu sınıfın şirinlik muskası ilân etmiştir. Son zamanlatda okula uğramaya niyet eden Mutlu'ya bu seferde çalınan paltosu mani oldu ve okula gelmek yerine bir hafta ? kovalayıp 60 liraya bit pazarına satılan paltosuna kavuştu.

Mutlu, hayatında da Balin okey partilerlndeki kadar başarılı ol emi.