Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

Dünyada tüm gerçeklerin üstünde gerçek sevgidir. İyiliktir. Mutluluk ancak başkalarıyla paylaşılan iyilikler ve sevinçler sonucunda elde edilen soyut bir kavramdır. Sakın size Tolstoy'dan bir parça yazdık kanısına varmayın. Okuduğunuz cümleler sadece 3-H sınıfının arka sıralarına yerleşerek iyiliğini sağa sola oradan, daha geniş bir açıdan, daha kolay ve eşit dağıltığını öne süren Tayyar'a aittir.

Tayyar, lise hayatında orta okulda bildiğimiz uçarılığına, sporculuğuna son vererek yüz seksen derece bir rota sapmasıyla kendisini kitaplara. gazetelerdeki fiklr yazılarına ve T.R.T. deki haberler ile açık oturumlara adamıştır. İnsanlarla mücadele etmeyi çok seven bu büyük düşünürümüz bu yaşına gelinceye dek bir çok kişinin fikirlerine yðn vererek, onlardakl cevherleri gün ışığına çıkarmış ve böylece felsefesinin büyüklüğüne benliğini biraz daha fazla inandırmıştır.

Bu çok yönlü arkadaşımız, topluma dönük fikirleri ile dikkati çektiğinin yanı sıra müzikle de yakından ilgilidir. Daha önceleri bu konuda faal olmasına karşın, şimdi sadece uzaktan dlnlemekle yetlnlr.

İlerde tüm güzel emellerini gerçekleştirebilmesi bu arkadaşımız lçln en büyük dileğimiz.