Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı
 

Sınıftan girince sola bakın, evet en dibe. işte orada sınıfın gırgır komiteslnl, asbaşkanı Serdar'ı görürsünüz. Bu cüsseli başkan görevini bilhassa İngilizce ve Fransızca derslerinde eksiksiz yerine getirir. Yanındaki Cihangir ve Mükerrem'de bu kutsal görevin taklpçileridirier. İşte o sol dip köşe, sevgili hocalarımızın zaman zaman kızdıkları köşedlr.

Serdar gırgır geçmediği derslerde hocalara birşey yapıyormuş veya dlnliyormuş intlbaını verir. Aslında yaptığı şey, ya Muraf'ın ya da mümessilimlz Mehmet'in karikatürleridir. Çoğu zaman bu karikatürler öylesine insafsız olur ki ders arasında sahibine iletilen kâğıt parçaları, teneffüste fırtınaya sebep olur. Serdar'ın anlayamadığı nokia, kendisine "ŞlŞMAN" denmesidir. Kuru iftira tabii, bir kere resmine bakın tığ gibi çocuk.. Ama Serdar biidikierinlzden değildir, halter çalışır. Yani ona "atleiik şişman" da diyebiilrslnlz... En önemli sosyal faaliyeti ise izciliktir. Millî izcidir Serdar.

Sınıfın kahkaha makinasına hep böyle kalmasını temenni eder, yaşamı boyunca başarılı ve mutlu olmasını dileriz.