Sevgi ile anıyoruz.
             


Yıllık Yazısı

İrfan sınılırnızın en büyük yaramazlarındandır. İrfan'ın uzun boyuna, iri cüssesine bakarak ondan bu görünüşe uygun davranış bekleyenler gerçekten büyük yanılgıya uğrarlar. Onu her an Hakan'la, özellikle Subhi ile boğuşurken, Fatma'nın kitaplarını, çanlasını karıştırırken, Gülay'ı kızdırırken görmek olağandır. Ona herkes "Ayı" dedlğl halde hiç kızmamasına karşın Subhi'yle devamlı boğuşmasının nedeni bir türlü anlaşılamaz.

Fransızca ve özellikle Madam Janet ile arasının iyi olmasının sebebi, ailesinin Fransa'da olması nedeniyle her tatilini Paris'te geçirmesidir. Şu son günlerde de nedense İrfan, derslere pek boşverrniştir. Aldığı kırık notlar onu pek üzmez. Herkesin hangi meseleği seçmesi gerektiğini anlamaya çalıştığı şu günlerde de İrfan çöpçülükten hariciyecillğe kadar her mesleği benimser.

İrfan'ın kitapları ve tiyatroyu sevmemesine karşın, İngilizce derslerinde Cassius'u çok güzel canlandırması onun ses tonunun değişikliğindendir. Ancak bazı derslerde rolünü olağanüstü güzel başarması yüzünden, bütün sınıf Mrs. Kırvar'ın uzun nutuklarını dinlemek zorunda kalır.

Hayat felselesl "üzüntüyü bırak, eğlenmeye bak" olan bu arkadaşımıza hayatta yalnız neş'e ve başarı dilerlz.

 

Hakkımda

1956 da doğdum. İlk okula yurt dışında başladım. 4. sınıfta Ted'e girdim. Orta ve Liseyi ted'de bitirdim. A. Ü. SBF 1977'de tamamladım. 1979 da Başbakanlık Çevre Müsteşerlığında bir süre çalıştım. 1979- 1981 arasında askerliğimi tamamladım. 1981- 1983 yılları arasında İstanbulda CENPA adlı bir firmada ihracat Müdürlüğü yaptım. 1984-1993 yılları arasında T. İş bankasında çalıştım. 1993-2004 yıllarında kendi firmamı kurarak İthalat- ihracat ve Yurt dışı temsilcilik yaptım. 2004'te emekli oldum. Halen Ankara'da ikamet ediyorum. Gülseren Durukan ile evli olup 21 yaşında Simay adında bir kızım var.