Sevgi ile anıyoruz.
             

 

Yıllık Yazısı

Sınıfımıza bu sene fen şubesinden gelen arkadaşımız cana yakınlığı ile tüm gönülleri fethetmiştir. Güzel saçları ve endamı hemen göze çarpar. Fakat bütün ısrarlarımıza rağmen, saçlarını nasıl bu kadar bakımlı olduğunu söylemez. Hale'nin müziğe karşı aşırı bir tutkusu vardır. Oniki senedir aldığı piyano dersleri ve güçlü yeteneği sayesinde çok güzel piyano çalar. Fakat Leyla ile beraber yürüttüğü müzik çalışmalarını henüz dinleme mutluluğuna erişemedik.

En büyük aızusu ise Avrupa'da müzik tahsili yapmaktır. Sınıfımızın en devamlı öğrencilerinden olan Hale bu yüzden hocaların takdirini kazanmışiır.

Arkadaşımız çok heyecanlandığırıı söyliyerek sözlü imtihanların olduğu gün krizler geçirir. En korktuğu şey ise tarih dersinden bütünlemeye kalmaktır ve eğer bu dersten geçerse bize bir yemek vermeyi vaadetmiştir. Son derslerde karnının çok acıktığından şikayet eden Hale bu yüzden Nazan ile beraber Sandöviç'in ve Fırın'ın değişmez müşterisidir.

Bu sevgili arkadaşımızı ileride büyük bir piyanist olarak görmek bizi çok mutlu kılacaktır. Başarılar temennisiyle.