Sevgi ile anıyoruz.
         


Yıllık Yazısı


Sınıfımızın en neşeli fertlerinderı biri olan Meltem, attığı kahkahalarla sempatisine de sempati katıp çevreslndeklleri neşelendirir. Sınıfla fazla ilgisi yoktur, çünkü devam ettiği günler sayılıdır. Arkadaşımızın çeşitli tutkuları vardır, bunların başında da kedilere olan düşkünlüğü gelmektedir. Bunu da ellerindeki tırmık izlerinden kolayca anlıyabiliriz.

Meltem'i teneftüslerde sınıfta değil tuvalette bulmak mümkündür. Herkesin tlrtir titrediği derslerde çok başarılı (bilhassa Coğrafya'da) herkesin kolayca başarabildiği derslerde ise başarısız aksi bir öğrenci olması en büyük özelliğidlr.

Diğer bir özelliği ise önüne çıkan engellere kolayca bir çözüm yolu bulmasıdır. Esrarengiz şeylere kafası çok çalıştığı için onun geleceğin Agatha Christie'si olması muhtemeldlr.

Birleşmiş Mllletler'ln en koyu taraftarı olup az gelişmiş milletlere yardım lçln elinden geleni yapar. İleri görüşülü, eşitlik taraftarı, insancıl ve neşeli arkadaşımızın hayatın zorluklarında da bu özelllklerini kaybetmemesini dileriz.

Likes: Gülmek, eğlenmek, Bozo (kedisl).
Dislkes: Dersler, bazı eskimiş kurallara uymak.